Skip to content

คำนวณคิวปูนอย่างไรให้พอดีกับพื้นที่

  • by
เทปูนโรงงาน

การคำนวณคิวปูน ให้ถูกต้องเหมาะสมกับเทพื้นไม่ยากอย่างที่คิด เพราะการคำนวณคิวปูน นอกจากจะทำให้ง่ายต่อการสั่งซื้อปูนที่ไว้ใช้เทพื้น ให้ได้ปริมาณที่พอดี ไม่ขาดไม่เกิน ไม่ต้องเสียเวลาสั่งปูนหลายรอบ  ยังสามารถคำนวณราคาปูนตามงบประมาณที่ตั้งไว้จากจำนวนของคิวปูนได้อีกด้วย  ทาง  Sdmin จึงมีวิธีการคำนวณคิวปูนที่แสนจะง่าย ทุกท่านสามารถทำได้ด้วยตนเอง ดังนี้

ปูน 1 คิวมีปริมาณเท่าไหร่กันแน่

การคำนวณปูน 1 คิว หรือพื้นที่เท่ากับ 1 ตารางเมตร เท่ากับ 100 เซนติเมตร ดังนั้นปูน 1 คิว จึงเท่ากับ 1 ตารางเมตร หรือ 100 เซนติเมตร 
        ปูน 1 คิว จะมีการผสมคอนกรีตสำเร็จรูป โดยส่วนประกอบ 4 ส่วน ดังนี้

  • ปูนซีเมนต์ 30.5 กิโลกรัม (ปูนซีเมนต์ 1 กระสอบ คือ 50 กิโลกรัม)
  • ทราย 63.5 กิโลกรัม
  • หิน 127.5 กิโลกรัม
  • น้ำ 18.5 ลิตร

ปูน 1 คิวใช้ได้กี่ตารางเมตร

จำนวนปูน 1 คิว สามารถใช้เทปูนได้กี่ตารางเมตร จำนวณที่ใช้ขึ้นอยู่กับความหนาที่ต้องการ เพราะจำนวนพื้นที่ที่สามารถใช้เทได้ต่อ 1 คิวจะแตกต่างกันตามความหนาหรือความสูงของพื้นที่ โดยขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตรจะมีความสูงขนาด 100 เซนติเมตร (หรือการนำขนาดตารางเมตรไปหาร 100 จะได้เท่ากับหน่วย เซนติเมตรนั้นเอง) เช่น 

  • ปูน 1 คิว สามารถเทพื้นสูงขนาด 10 เซนติเมตร ได้ 10 ตารางเมตร
  • ปูน 1 คิว สามารถเทพื้นสูงขนาด 15 เซนติเมตร ได้ 6.7 ตารางเมตร
  • ปูน 1 คิว สามารถเทพื้นสูงขนาด 20 เซนติเมตร ได้ 5 ตารางเมตร

การคำนวณพื้นที่สำหรับเทปูน  

การคำนวณพื้นที่สำหรับเทปูด้วยหน่วยคิว หรือคิวบิกเมตร หน่วยปริมาตรของปูน ทรงลูกบาศก์เมตรที่มีความกว้าง ความยาว และความสูง วิธีการคำนวณพื้นที่สำหรับเทปูนแบบง่าย ๆ คือ  ความกว้าง x ความยาว x ความสูง  
(ความกว้างและยาว ใช้หน่วยเป็นเมตร ส่วนความสูง ต้องแปลงค่าใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร)
         เช่น หากท่านต้องการเทปูนบริเวณหน้าบ้านสำหรับทำที่นั่งเล่น โดยมีขนาด ความกว้าง 5 เมตร x ความยาว 5 เมตร ต้องการความสูง 0.10 เมตร หรือ 10 เซนติเมตร (5  X 5 X 0.10 = 2.5  )  จึงเท่ากับต้องการเทปูนจำนวน 2.5 คิว 

เทปูน

วิธีการคำนวณคิวปูนอย่างไรให้เทพื้นได้พอดี

การคำนวณคิวปูนให้เทพื้นได้พอดี ต้องทราบว่าจำนวนที่ต้องการเทพื้นมีขนาดเท่าไหร่ ซึ่งท่านสามารถคำนวณเองได้ง่าย ๆ ตามวิธีในเบื้องต้น คือ ความกว้าง x ความยาว x ความสูง  (หน่วยเป็นเมตร)

1. คำนวณตามพื้นที่

เพื่อให้ทราบขนาดคิวปูนที่ต้องการใช้ทั้งหมด เพราะการคำนวณปูนเทพื้นให้พอดีจะให้เราสามารถควบคุมงบประมาณในการก่อสร้างได้ เช่น 

ขนาดเทพื้นที่โรงรถ จะมีความสูงโดยทั่วไปประมาณ 10 เซนติเมตร (0.10 เมตร) หรือ 15 เซนติเมตร (0.15 เมตร)
 
ยกตัวอย่างคิวปูนที่สามารถเทพื้นได้พอดี คือ 
1 คิว  โดยขนาด 0.3 x 3 x 0.3 (กว้างxยาวxสูง) ต้องการเทปูนจำนวน 4 เสา จึงต้องใช้คิวปูนจำนวน 1.8 คิว ถึงจะพอดีตามปริมาณที่ต้องใช้

2. คำนวณตามขนาดพื้นฐานหรือขนาดตัวอย่าง

การคำนวณคิวปูนในวิธีนี้จะเป็นการนำเอาขนาดตามพื้นที่บ้านจัดสรร หรือตัวอย่างขนาดตามพื้นที่บ้านคนอื่น ที่ท่านมีความประสงค์อยากได้ขนาดประมาณนี้ หากสามารถขอขนาดตัวอย่างมาได้ จะง่ายต่อการคำนวณคิวปูนที่ต้องใช้ หรืออาจจะมีการคำนวณไว้แล้ว จึงง่ายต่อการนำมาเทพื้น เพราะท่านไม่จำเป็นต้องมาคำนวณอีกรอบ เช่น 
ขนาดเทพื้นสำหรับทำที่นั่งเล่น โดยท่านมีความประสงค์จะเทพื้นตามขนาดของบ้านจัดสรร คือ ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร และ สูง 3 เมตร (0.3) จำนวนคิดปูนที่ต้องใช้ คือ 4.8 คิว เป็นต้น

3. คำนวณตามงบประมาณ

หากท่านตั้งงบประมาณไว้ อาจจะใช้งบเป็นตัวตั้งในการคำนวณคิดปูน เพื่อให้ได้ขนาดตามงบที่วางไว้  เช่น 

ต้องการทำพื้นโรงจอดรถ โดยมีงบประมาณค่าปูน คือ 7,000 บาท 
สำหรับจอดรถ 2 คัน  ซึ่งราคาปูน 1 คิวจะอยู่ที่ประมาณ 1,300 บาท 
จำนวนงบ 7,000 บาท จึงสามารถใช้ปูนได้ประมาณ 5 คิว 
จึงทำการคำนวณพื้นที่ว่าควรเทปูนในพื้นที่เท่าไหร่ 

ทดลองกำหนดพื้นที่ความกว้าง 5 เมตร ความยาว 5 เมตร และความสูง 2 เมตร (0.2 เซนติเมตร) คือ 5 x 5 x 0.2 = 5 
คือ ใช้ปูนเทพื้นโรงจอดรถจำนวน 5 คิว 

ภายในงบ 7,000 บาท หากท่านอยากลดงบประมาณลง สามารถลดขนาดลงได้ จำนวนปูนที่ต้องใช้ก็จะลดลงตามไปด้วย

ราคาปูนต่อ 1 คิว เท่ากับเท่าไหร่

ราคาปูน 1 คิว มีราคาอยู่ที่ประมาณ 1,300-1,400 บาท ซึ่งหากคิดเป็นตารางเมตร จะอยู่ที่ประมาณ 200 บาท เพราะ 1 คิว สามารถเทปูนได้ 1 ตารางเมตร หรือ 100 เซนติเมตรนั้นเอง แต่ราคาในที่นี้ ราคาที่ต่างกันขึ้นอยู่กับบริษัทและคุณภาพ รวมถึงชนิดของปูนที่ต่างกัน ปรโมชั่นต่าง ๆ ที่อาจจะคิดในราคาเหมาส่งผลให้ปูนต่อ 1 คิว มีราคาถูกลง

การคำนวณคิวปูนง่าย ๆ ด้วยตัวเอง จะช่วยให้ท่านสามารถจำนวนคิวปูนที่ต้องใช้ให้เทพื้นได้พอดี ไม่ขาดและไม่เกิน ไม่เสียเวลาในการสั่งปูนหลายรอบ ซึ่งหากจำนวนปูนเกินจนเหลือใช้อาจเปลืองงบประมาณได้ ซึ่งวิธีการคำนวณก็ คือ ความกว้าง x ความยาว x ความสูง  (หน่วยเป็นเมตร) และจะได้จำนวนคิวที่ต้องใช้ ปูน 1 คิว จึงเท่ากับ 1 ตารางเมตร (100 เซนติเมตร) ทั้งนี้ปริมาณหลักของคิวปูน ขึ้นอยู่กับความสูงหรือความหนานั้นเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ณรงค์ ไมโครสปัน จำกัด

https://www.nmp.co.th

https://www.narongmicrospun.com

https://www.facebook.com/narongmicrospun

Tel : 02-159-8480

Mobile : 081-309-7695 , 086-413-3862

Leave a Reply