ไมโครไพล์ micropile บจก.ณรงค์ไมโครสปันครบทุกบริการในที่เดียว

ใช้เครื่องปรับอากาศให้คุ้ม และถูกวิธี

ระบบปรับอากาศ

#alt_tag #separator_sa #current_date

เจ้าระบบปรับอากาศกลายเป็นสิ่งที่สำคัญไปแล้วในชีวิตเราปัจจุบัน แต่หลายคน อาจยังเข้าใจผิด ใช้เครื่องปรับอากาศ เป็นเพียง “เครื่องทำความเย็น” ซึ่งเป็นการใช้งานที่ผิดหน้าที่ เพราะอาจจะเป็นอันตราย ต่อสุขภาพได้ เพราะการจัดวาง จัดเตรียม ระบบปรับอากาศที่ดี จะต้องประกอบด้วย หน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อลดอุณหภูมิ
  2. ควบคุมความชื้น ไม่ให้แห้งเกินไป (ผิวแตก) หรือ ชื้นเกินไป (เหนอะหนะ)
  3. ให้อากาศในห้องเคลื่อนไหว (ทำให้รู้สึกสบายไม่อึดอัด)
  4. ทำให้อากาศสะอาด (ป้องกันฝุ่น และอาจช่วยฟอกอากาศบ้าง)
  5. มีระบบระบายอากาศ (การถ่ายเทอากาศจากภายนอก)หากใครใช้ระบบปรับอากาศครบ 5 ข้อข้างบน จึงจะทำให้ระบบปรับอากาศมีความสมบูรณ์ ดังนั้น ใครที่ติดแอร์อยู่ น่าจะสำรวจดูว่า เครื่องหรือระบบปรับอากาศของตนนั้น ทำงานครบทุกหน้าที่หรือไม่ ถ้าไม่ครบ ก็น่าจะปรับปรุงเสีย เพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน เช่นลืมพัดลมระบายอากาศหรือเปล่า เป็นต้น

ติดแอร์บนที่สูง ระวังแอร์จะไม่เย็น !

ตอนนี้อาคารสูงเกิดขึ้นมากมาย และส่วนใหญ่ไม่มีระบบปรับอากาศส่วนกลางไว้ให้ (Central Air) ผู้เข้าพักอาศัย จึงต้องติดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่ ก็จะวางคอยล์ร้อน (Condersing Unit) ไว้ที่ระเบียงนอกอาคาร (ไม่แนะนำ ให้แขวนกับผนัง เพราะเป็นมลภาวะชนิดหนึ่ง และยังอันตรายด้วย) แต่เมื่อท่านติดไปแล้ว ปรากฎว่าห้องไม่ค่อยจะเย็น ทั้งที่ใช้เครื่องปรับอากาศอย่างดี และรุ่นใหญ่พอ กรุณาตรวจดูเหตุ 2 ประการนี้ด้วย :

ติดตั้งระบบแอร์ อย่าลืมอะไร

ระบบปรับอากาศเป็นระบบเครื่องกลในอาคารอีกระบบหนึ่งที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งจะต้องมีข้อผิดพลาด บกพร่อง เปน็ ธรรมดา แต่ที่พบปัญหาความหลงลืมของการติดตั้งและออกแบบระบบนี้บ่อยๆ ก็คือ :

  1. ระบบติดหน้าต่าง(Window Type) มักจะลืมดูความแข็งแรง ของผนังที่รับน้ำหนักเครื่อง และความสั่น สะเทือน ของเครื่องแอร์ทำ ให้กระจก หรือหน้าต่าง ที่อยู่ใกล้ๆ มีเสียงดังน่ารำคาญ
  2. ระบบแยกส่วน(Split Type)มักจะลืมท่อระบายน้ำจากเครื่องเป่าลมเย็น(fan Coil) ว่าจะระบายไปทางไหน และหากเป็น เครื่องตั้งพื้นมักลืม(ตัว) เอาเฟอร์นิเจอร์ ไปวางปิดช่องหมุนเวียนอากาศ (Return Air) ทำให้เครื่องทำงานไม่สะดวก
  3. ระบบเครื่องใหญ่ (Water Chiller) มักลืมพัดลมระบายอากาศ ช่องหมุนเวียนอากาศ (Return Air) และจัดเตรียมโครงสร้าง ที่แข็งแรงเพียงพอ สำหรับวางเครื่องลองหันไปดูแบบที่คุณออกแบบไว้ หรือระบบปรับอากาศรอบ ๆ ตัวคุณ หากมีข้อหลงลืมเหล่านี้ ก็น่าจะจัดการ แก้ไขได้แล้วครับ
Exit mobile version